Get-Berichtje.ps1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
function Get-Berichtje {
    param (

    )

    write-host "Hallo jij, Hoe gaat het met je???"
    
}