Get-Liefste.ps1

1
2
3
4
5
6
7
8
function Get-Liefste {
    param (
        
    )

    write-host "Ik ben de liefste en Daarna Jij"
    
}